Obvezen vodič o učenju z igro

Igre, blogi, socialni mediji, in Qr-kode so samo nekatere tehnologije, ki se uporabljalo pri poučevanju. Hiter napredek tehnologije predstavlja učiteljem izziv, saj morajo slediti trendom. Raziskave kažejo, da učenje pomočjo tehnologije poveča učenčevo motivacijo in njegovo pripravljenost pri učenju. Sedaj so računalniške igre namenjene za učenje SKORAJ vseh predmetov ne glede na starostno skupino. Spodnja slika prikazuje zgodbe o uspehu učenja s preko iger, ki jih ponuja Online Schools.

 

 

 Vir: http://edudemic.com/2012/09/must-have-guide-gaming-classroom/