Izobraževanje za učitelje

Fakulteta za računalništvo in informatiko letos razpisuje posodobitvene programe za učitelje računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah: Računalništvo brez računalnika, Učenje računalništva s pomočjo tekmovanja Računalniški bober in Informatika je tudi znanost.

Vabimo vas, da se čimprej prijavite na programe, ki so objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2013/14 na MIZŠ spletnih straneh ali preko maila: natasa.kristan@fri.uni-lj.si, saj je število udeležencev na programih omejeno.

 

Več podrobnosti o programih:

1. Računalništvo brez računalnika

-          Rok prijave: 7. 10. 2013 oziroma čimprej, do zasedbe prostih mest

-          Datum izvedbe: 18., 19. in 25. oktober 2013 po osem ur s pričetkom ob 8.30

-          Kraj: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljubljana

-          Kotizacija: 10,00 EUR

-          Ciljna skupina: učitelji v drugi in tretji triadi OŠ, veliko metod pa je primernih tudi za prvo triado.

-          Kontaktna oseba: Janez Demšar (janez.demsar@fri.uni-lj.si)

 

Učili se bomo poučevati računalniške koncepte brez uporabe računalnikov: namesto poučevanja uporabe računalniške tehnologije tu poudarjamo razumevanje konceptov v ozadju in učence urimo v razmišljanju. Material je uporaben za predmet ali krožek s področja računalništva ali za popestritev drugih predmetov, od matematike do telovadbe.

Seminar bo konkreten, od računalniškega ozadja do izkušenj iz naše lastne prakse. Udeležencem bomo dali konkretne ideje in pripravljen material za uporabo v razredu.

-          Stran z materiali, na katerih bo temeljilo izobraževanje

-          Slike z letošnje poletne šole za učence druge triade OŠ

-          Predavanje, ki predstavi idejo pristopa

 

Dodatne informacije:

-          Od udeležencev ne zahtevamo predznanja računalništva.

-          Materiali so namenjeni predvsem 4. do 6. razredu OŠ; nekateri so primerni tudi za mlajše, v primerni obliki pa tudi za srednjo šolo.

 

 

2. Učenje računalništva s pomočjo tekmovanja Računalniški bober

-          Rok prijave: 9. 9. 2013 oziroma čimprej, do zasedbe prostih mest

-          Datum izvedbe: 20., 27. in 28. september 2013 po osem ur s pričetkom ob 8.30

-          Kraj: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljubljana

-          Kotizacija: 10,00 EUR

-          Ciljna skupina: učitelji druge in tretje triade OŠ.

-          Kontaktna oseba: Uroš Lotrič (uros.lotric@fri.uni-lj.si)

 

Tekmovanje Računalniški bober ne zahteva predznanja računalništva, temveč iznajdljivost in razmišljanje. Žal za večino učencev pomeni le 45-minutno reševanje nalog, saj šole običajno ne organizirajo priprav na tekmovanje ali analize rešitev po njem.

Na seminarju bomo reševali naloge in spoznavali njihovo ozadje. Učitelji bodo tako lahko učencem razlagali ne le reševanje nalog temveč tudi povezavo z računalništvom in širšo sliko. Material je primeren tudi za vključevanje v druge predmete.

-          Primeri nalog

-          Spletna stran tekmovanja

 

Dodatne informacije:

-          Od udeležencev ne zahtevamo predznanja računalništva.

 

 

3. Informatika je tudi znanost

-          Rok prijave: 24. 2. 2014 oziroma čimprej, do zasedbe prostih mest

-          Datum izvedbe: 8., 15. in 22. marec 2014 po osem ur s pričetkom ob 9.00

-          Kraj: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljubljana

-          Kotizacija: 10,00 EUR

-          Ciljna skupina: učitelji srednjih šol.

-          Kontaktna oseba: Andrej Brodnik (andrej.brodnik@fri.uni-lj.si)

 

Pri Informatiki spoznamo različne jezike izražanja (gibanje, zvok, …). Njihovo posplošitev predstavljajo formalni jeziki s stroji za razpoznavo – avtomati. Oboji predstavljajo  eno temeljnih področij računalništva in informatike. Z udeleženci bomo spoznali in osvežili znanje tega področja s posebnim poudarkom na praktičnih primerih iz realnega sveta ter kako jih povezati z gradivom predmeta. O slednjem govorijo tudi spremembe Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za leto 2015.

-          Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2014 – računalništvo

-          PIK 2015 bo kmalu objavljen na RIC-u

-          Kako vsemogočen je vsemogočni računalnik?

 

Dodatne informacije:

-          Zaželeno je poznavanje osnovnih pojmov (množica, programski korak in podobno), poglobljeno znanje ni potrebno.

 

 

Bolj podrobno si lahko pogledate programe in njihove vsebine na omenjeni spletni strani MIZŠ.

 

Vabljeni!