Državno tekmovanje 16/17

V soboto 14. 1. 2017, se je uspešno zaključil državni del tekmovanja v računalniškem razmišljanju Bober 2016. Tekmovanje je potekalo na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, v organizaciji slovenskih univerz in ACM Slovenija. Tekmovalo je 218 osnovnošolcev in srednješolcev uvrščenih iz šolskega tekmovanja, ki se ga je udeležilo 29 tisoč tekmovalcev.

Zbrane tekmovalce, mentorje in starše sta pozdravila prof. dr. Marjan Mernik v imenu fakultete, in Špela Cerar, predsednica Programskega sveta tekmovanja.

Sledilo je tekmovanje in program za goste.

Tekmovanje je potekalo v osmih kategorijah, od 6. razreda osnovne, do 4. letnika srednje šole. Za reševanje 15. nalog je imela vsaka kategorija 45 minut časa.

V okviru dogodka sta bili organizirani predavanji: Vizualno programiranje na primeru AppInventor, predavatelja doc. dr. Tomaža Kosar in predavanje Računalniške arhitekture prihodnosti: kvantno in nevromorfno računalništvo, predavatelja izr. prof. dr. Aleša Holobar.

Sledila je malica in nestrpno čakanje na razglasitev rezultatov. Zlato priznanje je osvojilo 55, srebrno pa 63 tekmovalcev.

Tekmovanje je s čestitkami, zahvalami in povabilom na naslednje tekmovanje, zaključil prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik Komisije za tekmovanja ACM Slovenija.