Rezultati

Skupne točke | 2. kolo | 1. kolo

Skupne točke

# Ekipa Točke Čas
1 Pitoni~~ (Ljubljana) 10 16:47:17
2 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) 9 12:11:12
3 Qubit (Ljubljana) 9 17:34:02
4 EOF (Maribor) 9 17:51:58
5 Programatorji (Ljubljana) 8 9:45:48
6 Final Solution (Ljubljana) 8 12:06:43
7 Jay Z Crew (Ljubljana) 8 15:27:48
8 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) 8 16:56:09
9 https://muzik.si (Ljubljana) 7 11:15:07
10 @memo#2498F1 (Ljubljana) 7 11:23:17
11 Cimetovi Polžki (Ljubljana) 7 13:17:22
12 MMJ (Ljubljana) 7 14:11:23
13 PSPACE' (Koper) 7 14:26:27
14 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) 7 18:44:08
15 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) 6 6:57:27
16 Biti ali kubiti (Ljubljana) 6 12:43:56
17 Sveta Trojica (Ljubljana) 6 15:00:09
18 PIN (Ljubljana) 5 8:38:20
19 GrekikiSquad (Ljubljana) 5 8:40:58
20 Jam (Ljubljana) 5 8:50:20
21 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) 5 9:04:46
22 Javatar (Ljubljana) 5 12:14:38
23 kategorični imperativ (Ljubljana) 5 17:27:01
24 Kumkvat (Ljubljana) 4 6:48:09
25 FMF/FML (Ljubljana) 4 10:25:29
26 404 (Ljubljana) 4 12:01:32
27 Hrošči (Ljubljana) 4 17:00:38
28 Narcos (Koper) 4 17:10:51
29 Zero Days (Ljubljana) 3 1:41:50
30 Dude, where's my sandwich? (Ljubljana) 3 2:42:34
31 OgresOfWekmar (Ljubljana) 3 2:42:56
32 soncki-2017 (ljubljana) 3 3:15:31
33 the Nabla team (Ljubljana) 3 3:24:53
34 Kira (Maribor) 3 3:38:03
35 KTK (Ljubljana) 3 4:02:59
36 FRI Style Physics (Ljubljana) 3 4:40:19
37 Pridne rožice (Ljubljana) 3 4:54:49
38 u3pm-2017 (Ljubljana) 3 4:59:02
39 Pomaranca (Koper) 3 6:34:37
40 Blank (Maribor) 3 8:28:24
41 undefined (Maribor) 3 9:00:45
42 Python_3 (Koper) 2 0:59:26
43 AmbitiousButRubbish (Koper) 2 1:05:16
44 United airlines (Maribor) 2 2:44:04
45 delta (Ljubljana) 2 2:48:01
46 C9++ (Ljubljana) 2 3:53:14
47 TNT (Maribor) 2 7:54:30
48 Zagreti vaflji (Ljubljana) 1 0:06:03
49 CoDeX_10 (Ljubljana) 1 0:17:08
50 LabLizards (Maribor) 1 0:21:12
51 Quartz (Ljubljana) 1 0:40:40
52 alien (Ljubljana) 1 1:30:58
53 iota (Ljubljana) 1 2:11:40
54 Magija (Ljubljana) 1 2:47:09
55 Half-Life 3 (Ljubljana) 1 2:50:28
56 Targaryens (Ljubljana) 1 3:39:35
57 HereForBeer (Maribor) 0 0:00:00

Na vrh

2. kolo

Rezultati 2. kola na putki

# Ekipa Hierarhija Jungle Speed Pasavci Ribiči Trgovec Večkotnik Točke Čas
1 Programatorji (Ljubljana) solved solved solved solved solved 5 7:11:48
2 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) solved solved failed solved solved solved 5 7:14:12
3 EOF (Maribor) solved solved solved solved solved 5 11:44:19
4 Final Solution (Ljubljana) solved solved solved solved failed 4 4:39:57
5 Pitoni~~ (Ljubljana) solved solved solved solved failed 4 7:50:25
6 Biti ali kubiti (Ljubljana) solved solved solved solved 4 8:32:35
7 MMJ (Ljubljana) solved solved solved solved 4 10:21:56
8 Qubit (Ljubljana) solved solved failed solved 3 4:27:37
9 Cimetovi Polžki (Ljubljana) solved solved solved 3 5:32:52
10 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) solved solved solved 3 5:43:31
11 Jay Z Crew (Ljubljana) solved solved failed solved 3 7:11:42
12 PSPACE' (Koper) solved solved solved failed failed 3 8:17:39
13 Zero Days (Ljubljana) solved solved failed failed 2 1:14:29
14 PIN (Ljubljana) solved solved failed 2 1:50:59
15 OgresOfWekmar (Ljubljana) solved solved failed failed 2 2:02:15
16 @memo#2498F1 (Ljubljana) solved solved failed failed 2 2:11:56
17 u3pm-2017 (Ljubljana) solved solved failed 2 2:12:53
18 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) solved solved failed failed 2 2:13:12
19 https://muzik.si (Ljubljana) solved solved failed failed 2 2:14:04
20 Kumkvat (Ljubljana) solved solved failed failed 2 2:21:16
21 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) solved solved failed 2 2:22:48
22 Dude, where's my sandwich? (Ljubljana) solved solved failed failed failed 2 2:25:15
23 United airlines (Maribor) solved solved failed failed 2 2:44:04
24 soncki-2017 (ljubljana) solved solved failed failed 2 2:50:15
25 404 (Ljubljana) solved solved failed 2 3:00:04
26 Sveta Trojica (Ljubljana) solved solved 2 3:00:44
27 GrekikiSquad (Ljubljana) solved solved failed 2 3:03:42
28 Jam (Ljubljana) solved failed failed solved 2 3:09:07
29 the Nabla team (Ljubljana) solved solved failed 2 3:11:10
30 Kira (Maribor) solved solved failed failed failed 2 3:29:58
31 kategorični imperativ (Ljubljana) solved solved 2 3:43:37
32 Javatar (Ljubljana) solved solved failed failed 2 4:35:38
33 FMF/FML (Ljubljana) solved solved failed failed failed 2 4:40:40
34 CoDeX_10 (Ljubljana) solved failed 1 0:17:08
35 FRI Style Physics (Ljubljana) solved failed failed 1 0:19:55
36 Blank (Maribor) solved failed 1 0:23:49
37 Pridne rožice (Ljubljana) solved failed failed 1 0:27:15
38 Python_3 (Koper) solved failed 1 0:30:27
39 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) solved failed failed failed failed 1 0:35:58
40 delta (Ljubljana) solved failed failed 1 0:36:46
41 Quartz (Ljubljana) solved 1 0:40:40
42 AmbitiousButRubbish (Koper) solved failed failed 1 0:49:09
43 Pomaranca (Koper) solved failed failed 1 0:50:51
44 Hrošči (Ljubljana) solved failed failed failed 1 0:51:34
45 KTK (Ljubljana) solved failed failed failed 1 1:16:13
46 Narcos (Koper) solved failed failed 1 1:24:36
47 TNT (Maribor) solved failed 1 1:43:44
48 Half-Life 3 (Ljubljana) solved failed failed 1 2:50:28
49 Magija (Ljubljana) failed failed failed failed 0 0:00:00

Na vrh

1. kolo

Rezultati 1. kola na putki

# Ekipa Akcija Črte Hodnik Pakiranje piva Prijateljske besede Škatle Točke Čas
1 Pitoni~~ (Ljubljana) solved solved solved solved solved solved 6 8:56:51
2 Qubit (Ljubljana) solved solved solved solved solved solved 6 13:06:24
3 '); DROP TABLE Teams; (Maribor) solved solved solved solved solved solved 6 18:08:10
4 Jay Z Crew (Ljubljana) solved failed solved solved solved solved 5 8:16:05
5 https://muzik.si (Ljubljana) solved failed solved solved solved solved 5 9:01:03
6 @memo#2498F1 (Ljubljana) solved solved solved solved solved 5 9:11:21
7 Vlakec Tomaž in ... (Ljubljana) solved failed solved solved solved solved 5 11:12:38
8 (Do (You (Even (Lisp ?)))) (Maribor) solved failed solved failed solved solved 4 4:44:15
9 Iz putke naredimo kokljo (Ljubljana) solved failed solved solved solved 4 4:57:00
10 EOF (Maribor) solved failed solved failed solved solved 4 6:07:38
11 PSPACE' (Koper) solved failed solved solved solved 4 6:08:47
12 Final Solution (Ljubljana) solved failed solved failed solved solved 4 7:26:45
13 Cimetovi Polžki (Ljubljana) solved solved failed solved solved 4 7:44:29
14 Sveta Trojica (Ljubljana) solved solved solved solved 4 11:59:24
15 Programatorji (Ljubljana) failed solved solved solved 3 2:34:00
16 MMJ (Ljubljana) failed failed solved solved solved 3 3:49:27
17 GrekikiSquad (Ljubljana) failed failed solved solved solved 3 5:37:16
18 Jam (Ljubljana) failed failed solved solved solved 3 5:41:12
19 MOH in Program skrivnosti (Ljubljana) solved solved failed solved failed 3 6:41:58
20 PIN (Ljubljana) solved failed solved solved failed 3 6:47:21
21 Javatar (Ljubljana) solved failed solved solved 3 7:38:59
22 undefined (Maribor) solved solved solved failed 3 9:00:45
23 kategorični imperativ (Ljubljana) solved solved solved 3 13:43:23
24 Narcos (Koper) solved solved solved 3 15:46:15
25 Hrošči (Ljubljana) solved solved failed solved 3 16:09:03
26 KTK (Ljubljana) failed solved solved 2 2:46:45
27 C9++ (Ljubljana) failed failed solved solved 2 3:53:14
28 Biti ali kubiti (Ljubljana) solved solved failed 2 4:11:21
29 FRI Style Physics (Ljubljana) failed solved failed failed solved 2 4:20:24
30 Kumkvat (Ljubljana) solved solved failed failed 2 4:26:52
31 Pridne rožice (Ljubljana) failed solved failed solved 2 4:27:33
32 Pomaranca (Koper) failed solved solved 2 5:43:45
33 FMF/FML (Ljubljana) solved solved 2 5:44:49
34 Blank (Maribor) solved failed solved failed failed 2 8:04:35
35 404 (Ljubljana) solved solved failed 2 9:01:27
36 Zagreti vaflji (Ljubljana) failed solved failed 1 0:06:03
37 Kira (Maribor) failed solved failed 1 0:08:04
38 the Nabla team (Ljubljana) failed solved failed failed 1 0:13:42
39 AmbitiousButRubbish (Koper) failed solved failed 1 0:16:07
40 Dude, where's my sandwich? (Ljubljana) failed failed solved failed failed 1 0:17:18
41 LabLizards (Maribor) failed solved failed failed 1 0:21:12
42 soncki-2017 (ljubljana) failed solved failed failed 1 0:25:16
43 Zero Days (Ljubljana) failed solved failed 1 0:27:21
44 Python_3 (Koper) failed solved failed 1 0:28:58
45 OgresOfWekmar (Ljubljana) failed failed solved failed failed failed 1 0:40:40
46 alien (Ljubljana) failed solved 1 1:30:58
47 delta (Ljubljana) failed failed solved failed 1 2:11:14
48 iota (Ljubljana) failed solved failed 1 2:11:40
49 u3pm-2017 (Ljubljana) failed solved failed 1 2:46:09
50 Magija (Ljubljana) failed failed solved failed 1 2:47:09
51 Targaryens (Ljubljana) solved 1 3:39:35
52 TNT (Maribor) failed solved 1 6:10:45
53 HereForBeer (Maribor) failed failed failed 0 0:00:00

Na vrh