Zgodovina učenja na razdalji

Učenje na razdalji je znano po fleksibilnosti. Takšno učenje je najbolj napredovalo

v zadnjih desetih letih. Spodnja slika prikazuje razvoj učenja od 18. stoletja do

danes.

Vir: http://edudemic.com/2013/02/united-kingdoms-history-of-distance-learning/