Ob kateri uri se uporabniki zjutraj »virtualno« prebudijo?

Vemo, da je na svetu več kot 2.4 bilijon internetnih uporabnikov. Če poznamo uporabnike, potem lahko razporedimo posamezne spletne aktivnost glede na njegove specifike. Zato so se raziskovalci lotili analize, kdaj uporabniki zjutraj »virtualno« oz. spletno vstajajo. Spodnja slika prikazuje, kako so internetni uporabniki razdeljeni po časovnih pasovih glede na njihov jutranji čas vstajanja.

Vir:http://edudemic.com/2013/02/how-many-internet-users-are-in-your-time-zone/