Vabilo na posvet o motiviranju nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 4. oktobra 2013 pripravljajo posvet na temo motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko. Učitelji, ki delate z nadarjenimi učenci, lahko za posvet pripravite tudi svoje prispevke v obliki povzetkov, ki bodo lahko objavljeni v zborniku posveta. Posvet bo sestavljen iz treh sklopov:

  1. Plenarni del s predavanji priznanih strokovnjakov in predstavitvami nekaterih zanimivih izobraževalnih in raziskovalnih projektov,
  2. Kratke predstavitve in plakati, s katerimi lahko zainteresirani udeleženci predstavijo in izmenjajo lastne pedagoške izkušnje na področju dela z nadarjenimi učenci in
  3. Tematske delavnice (ločeno po področjih in stopnji OŠ/SŠ), v katerih bodo za udeležence posveta pripravili aktivno spoznavanje novih vsebin in načinov dela z nadarjenimi učenci.

Več informacij o posvetu najdete v priloženem vabilu.