Fakulteta za Računalništvo in informatiko

Kratko ime: 
FRI
URL: 
http://www.fri.uni-lj.si/
Slika: 
Neomejena visina: