Srednje-evropska olimpijada iz računalništva in informatike (CEOI)

Tekmovanje: 
RTK
URL: 
http://ceoi2012.elte.hu/