Obvestilo o izvedbi šolskega tekmovanja

 Srednješolsko tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike

Šolsko tekmovanje je načrtovano v petek, 22. januarja 2021, ob 13. uri. Zaradi epidemije lahko letos šole tekmovanje organizirajo kadarkoli med petkom, 22. 1. in petkom, 29.1.2021, na daljavo oziroma v prostorih šole, če bodo šole takrat že odprte. Za organizacijo in izvedbo šolskega tekmovanja je odgovorna in ga določa šola sama, saj vemo, da se lahko že ustaljeni pristopi šolanja na daljavo med šolami znatno razlikujejo. Vseeno vas prosimo, da se držite časovne omejitve, tekmovanje naj traja 180 minut.

Tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi državna tekmovalna komisija in so enotni ter obvezni za vse šole. Naloge bomo v petek, 22.1.2021 ob 9. uri poslali na elektronski naslov predsednika šolske tekmovalne komisije. Naloge naj ostanejo zaupne narave vse do sobote, 30.1., ko bodo vse šole zaključile s tekmovanjem, in naj se ne objavljajo na javno dostopnih spletnih straneh.

Prosimo vas, da se najkasneje do 20. januarja 2021 prijavite na elektronskem naslovu rtk-info@ijs.si, kjer naj vodja šolskega tekmovanja sporoči osnovne podatke (ime šole, okvirno število tekmovalcev, kontaktne podatke za obveščanje).