Šolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

 Tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike

·       za srednje šole
·       za osnovne šole

Šolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 26. januarja 2024, ob 13. uri istočasno v vseh sodelujočih šolah.

Tekmovanje za srednje šole traja 180 minut, za osnovne šole 120 minut. Tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi državna tekmovalna komisija in so enotni ter obvezni za vse šole. Naloge bomo v petek, 26.1.2024 ob 9. uri poslali na elektronski naslov predsednika šolske tekmovalne komisije.

Prosimo vas, da se prijavite na:

·        elektronskem naslovu rtk-info@ijs.siza srednješolsko tekmovanje

·        elektronskem naslovu mladirtk@acm.siza osnovnošolsko tekmovanje

kjer naj vodja šolskega tekmovanja sporoči osnovne podatke (ime šole, okvirno število tekmovalcev, kontaktne podatke za obveščanje).