Tekmovanje v več kategorijah

Nekateri med vami boste posameznemu tekmovalcu omogočili, da bo tekmoval v dveh (ali več 😉) kategorijah. Pri tem morate upoštevati:

  • Za vsako kategorijo potrebuje svoje uporabniško ime (pazite, da mu dodelite pravo).
  • Nujno je, da med začetkom tekmovanja v eni kategoriji in začetkom tekmovanja v drugi kategoriji mine vsaj ena ura.

Če sodelovanja tekmovalca v več kategorijah ne boste izvedli na opisan način, se bo štelo, da v vseh kategorijah, kjer sodeluje, tekmuje "izven konkurence", torej se mu upošteva pri razvrstitvi le število rešenih nalog in ne tudi čas. To pomeni, da se žal (če je sodeloval v kategorijah Napredni) ne bo mogel potegovati za udeležbo na državnem tekmovanju.