Številke

V šolskem letu 2023/24 je sodelovalo na tekmovanjih ACM Slovenija skoraj 33.000 učencev, dijakov in študentov. Naslednjim 7.000 učencem in dijakom se opravičujemo, ker nam jo je zagodel tekmovalni sistem Pišek.

Čestitke vsem tekmovalcem, ki so se podali na prelepo pot računalništva in informatike ter iskrena zahvala vsem prostovoljcem v programskih svetih ter organizacijskih odborih za požrtvovalnost in delo.

Andrej Brodnik
predsednik Komisije za tekmovanja

In še podrobnejše statistike:

 

UDELEŽBA

šolskoUNI Skupaj vseh v šolanju

Bober Pišek Mladi RTK skupaj Bober Pišek RTK skupaj UPM skupaj
ekip tekm.

UNI
2016/17 24.057

24.057 5.067
351 5.418 64 192 192 29.667


2017/18 23.951

23.951 5.613
310 5.923 60 180 180 30.054


2018/19 27.469

27.469 5.887
341 6.228 60 180 180 33.877


2019/20 22.636

22.636 6.167
306 6.473 48 144 144 29.253


2020/21 - # 15.318 1.494
16.812 3.634 517 230 4.381 46 138 138 21.331


2020/21 - % 8,01 0,78
8,79 4,46 0,63 0,28 5,38
0,23 0,23 6,40 191.200 81.500 60.600
2021/22 - # 19.920 2.204
22.124 4.962 191 188 5.341 43 125 125 27.590


2021/22 - % 10,31 1,14
11,45 6,72 0,26 0,25 7,23
0,15 0,15 7,89 193.158 73.854 82.700
2022/23 - # 23.748 3.892 0 27.640 6.565 371 251 7.187 23 63 63 34.890


2022/23 - % 12,15 1,99 0,00 14,14 8,71 0,49 0,33 9,53
0,10 0,10 10,39 195.414 75.414 65.130
2023/24 1 - # 22.693 2.396 0 25.089 6.149 473 233 6.855 27 76 76 32.020


22.693 9.818 0 32.511 6.149 926 233 7.308 27 76 76 39.895


2023/24 1 - % 11,56 1,22 0,00 12,78 7,62 0,59 0,29 8,50 0,03 0,10 0,10 8,97 196.371 80.685 79.987
11,56 5,00 0,00 16,56 7,62 1,15 0,29 9,06 0,03 0,10 0,10 11,17 196.371 80.685 79.987

1 zaradi tehničnih problemov je bilo tekmovanje Pišek prekinjeno. V prvi vrsti so število dejanskih tekmovalcev, v drugi pa število prijavljenih.


državnoUNI Skupajekip tekmovalcev
Bober Pišek Mladi RTK skupaj Bober Pišek RTK skupaj UPM skupaj2016/17 164

164 54
184 238 25 75 75 477


2017/18 145

145 70
175 245 21 63 63 453


2018/19 163

163 59
188 247 16 48 48 458


2019/20 155

155 66
184 250 28 84 84 489


2020/21 0

0 0
176 176 14 42 42 218


2021/22 161

161 87
137 224 22 66 66 451


2022/23 153
20 173 81
129 210 11 33 33 416


2023/24 155
12 167 108
140 248 16 46 46 461


 

 

 

 

PRIZNANJA

Bober Pišek Mladi RTK Skupajbronasta srebrna zlata bronasta srebrna zlata bronasta srebrna zlata bronasta srebrna zlata


2016/17 7.891 54 34

7.891 54 34


2017/18 9.391 36 30

9.391 36 30


2018/19 8.007 42 43

8.007 42 43


2019/20 9.929 44 39

9.929 44 39


2020/21 6.433 0 0

6.433 0 0


2021/22 7.229 69 59

7.229 69 59


2022/23 9.559 33 85

9.559 33 85


2023/24 9.014 28 89

9.014 28 89Bober Pišek RTK Skupajbronasta srebrna zlata bronasta srebrna zlata bronasta srebrna zlata bronasta srebrna zlata


2016/17 1.248 9 21


134 70 11 1.382 79 32


2017/18 1.467 18 20


63 66 12 1.530 84 32


2018/19 1.809 13 21


166 76 11 1.975 89 32


2019/20 1.644 14 24


118 67 10 1.762 81 34


2020/21 1.301 0 0


126 72 8 1.427 72 8


2021/22 2.722 32 28


88 52 7 2.810 84 35


2022/23 2.664 21 39


84 48 7 2.748 69 46


2023/24 2.664 27 54


89 56 7 2.753 83 61UNI


UPM


prvak UM prvak UL prvak UP skupaj prvak

2016/17 1 1 1 3 1

2017/18 1 1 1 3 1

2018/19 1 1 1 3 1

2019/20 1 1 1 3 1

2020/21 1 1 1 3 1

2021/22 1 1 1 3 1

2022/23 1 1 1 3 1

2023/24 1 1 1 3 1