Pravilniki

Preambula

ACM tekmovanje iz računalniškega mišljenja Bober sestoji iz treh tekmovanj:

  • Bobrček (za učence od 2. do 5. razreda osnovne šole), 
  • Mladi bober (za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole) in 
  • Izkušeni bober (za dijake srednjih šol). 

Tekmovanje ACM Bober je del mednarodne iniciative Bebras, katere cilj je promocija računalništva in informatike ter računalniškega mišljenja med učenci in dijaki.

 

Pravilnik

Tekmovanje poteka v skladu s pravilniki, ki jih je sprejel ACM Slovenija.

V letu 2022 smo v skladu s Pravilnikom o sofinaciranju šolskih tekmovanj naredili nekaj sprememb v pravilniku.

Tekmovalci od drugega do petega razreda OŠ tekmujejo znotraj tekmovanja Bobrček  in bodo tako kot doslej reševali naloge na papir. Tekmovanje v skladu s pravilnikom za tekmovanje Bobrček poteka le na šolski ravni.

Tekmovalci od šestega do devetega razreda OŠ tekmujejo znotraj selekcijskega tekmovanja Mladi bober, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in bodo naloge tako kot doslej reševali na računalnik. Šolskemu tekmovanju sledi državno tekmovanje. Na šolskem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo bronasto priznanja, na državnem pa podeljujemo srebrna in zlata priznanja v skladu s pravilnikom za tekmovanje Mladi bober.

Tekmovalci iz srednjih šol tekmujejo na tekmovanju Izkušeni bober in bodo naloge tako kot doslej reševali na računalnik. Šolskemu tekmovanju sledi državno tekmovanje. Na šolskem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo bronasto priznanja, na državnem pa podeljujemo srebrna in zlata priznanja v skladu s pravilnikom za tekmovanje Izkušeni bober. 

Priznanja bomo podelili po razredih.

Vse naloge so vredne enako število točk. Negativnih točk ni.

Prijava na tekmovanje ni potrebna: vsi, ki ste se strinjali z obveščanjem, boste obvestila o tekmovanju, boste obveščeni po e-pošti, ostali pa se nam lahko javite preko kontektnega obrazca.

ACM tekmovanje Bober - Bobrček

Učenci od drugega do petega razreda bodo reševali naloge na papir. Učitelji bodo prejeli pole v obliki PDF. Učenci nižjih razredov bodo meli manj nalog. Ker bo potrebno izdelke popravljati ročno, bomo poskrbeli, da to učiteljem ne bo vzelo preveč časa.

Po končanem tekmovanju bodo učitelji vnesli rezultate v tekmovalni sistem, da bomo lahko izdali bronasta priznanja za najboljše tekmovalce z vsake šole. Tako kot doslej jih bo prejela tretjina tekmovalcev, poleg teh pa še tisti, ki so med najboljšimi 20 % v državi.

ACM tekmovanje Bober - Mladi bober in Izkušeni bober

Reševanje nalog na računalnik bo potekalo podobno kot v prejšnjih letih. Tekmovalci bodo lahko začeli s tekmovanjem, potem ko izberejo povezavo Tekmuj na strani http://bober.acm.si, vnesli svoje osebne podatke in geslo, ki so ga dobili od odgovornega učitelja. Vneseno ime in priimek tekmovalca morata biti identična tekmovalčevemu, saj bodo imena in priimki na priznanjih enaki vnesenim. Tekmovalec nato začneli s tekmovanjem.

Tekmovanje je sestavljeno iz 15 - 17 nalog, ki jih morajo tekmovalci rešiti v 40 minutah. Reševanja nalog ni potrebno začeti hkrati ali nadzirati časa trajanja tekmovanja, saj bo sistem poskrbel za merjenje časa za vsakega tekmovalca posebej. Priporočamo, da celoten razred začne s tekmovanjem ob istem času.

Bober je individualno tekmovanje, torej ga ne smete reševati skupinsko. Prav tako ne smete posredovati informacij povezanih s tekmovanjem drugim tekmovalcem. Odgovorni učitelj, ki spremlja tekmovalce v času tekmovanja, naj nadzira, da učenci sami odgovarjajo na vprašanja in da ne uporabljajo spletnega brskalnika za nič drugega kot tekmovanje. Pri tem si lahko pomagajo s pisalom in praznim listom papirja, ki ga morajo po končanem tekmovanju obvezno vrniti nadzornemu učitelju, ta pa ga mora uničiti. Prepovedana je tudi uporaba katerihkoli dodatnih pripomočkov, kot so kalkulator, mobilni telefon, tablični računalnik in podobno.

Na začetku tekmovanja mora učitelj preveriti, da so vsi tekmovalci na začetni Bobrovi strani ter da nimajo prepovedanih pripomočkov ali materialov. Tekmovalci izberejo povezavo Tekmuj na prvi strani ter vnesejo osebne podatke. Učitelji jim lahko pomagate pri izpolnjevanju osebnih podatkov, če je to potrebno. Nato učitelji poveste mentorjevo geslo za kategorijo, v kateri tekmovalci tekmujejo. Tekmovalci to geslo vnesejo v ustrezno polje zraven osebnih podatkov. Vsi tekmovalci posameznega mentorja znotraj ene kategorije imajo isto geslo. Nato lahko začnejo s tekmovanjem. Pravilnost vnesenih osebnih podatkov je pomembna za objavo rezultatov in izdajo priznanj.

Tekmovanje je sestavljeno iz 15 - 17 nalog z vprašanji. Odgovor je avtomatično shranjen, ko tekmovalec označi enega izmed odgovorov. Odgovor lahko pobriše s klikom na gumb "Počisti odgovor". Če tekmovalec ne želi odgovoriti, se lahko premakne na naslednjo nalogo tako, da izbere številko naslednjega vprašanja, na to nalogo pa se lahko kasneje vrne. Odgovore lahko kasneje tudi spremeni tako, da se najprej postavi na nalogo (to lahko stori tako, da klikne na številko naloge ali pa s pomikanjem levo in desno z gumboma '<' in '>') nato izbere drug odgovor. Tekmovanje lahko zaključimo z pritiskom gumba 'Zaključi tekmovanje' v zgornjem desnem kotu. Tekmovanje ima časovno omejitev 40 minut, po kateri se tekmovanje zaključi avtomatsko, pri tem pa se shranijo oddani odgovori. Sistem se zahvali za udeležbo in tekmovalci lahko zaprejo spletni brskalnik.

Po izvedbi tekmovanja mora mentor preveriti pravilnost pravilnost vnosa imena in priimka tekmovalca in potrditi veljavnost njegovega tekmovanja.

Težave v času tekmovanja

Če se bo tekmovanje za učenca prekinilo zaradi nepričakovanega razloga (na primer zaradi izpada električne energije ali težave z računalnikom ali povezavo do interneta), je mogoče nadaljevati tekmovanje s ponovno prijavo. Reševanje celotnega tekmovanja je možno le v redkih primerih, ki jih odobri organizator.

Povratne informacije o sistemu nam lahko podate z obrazcom za povratne informacije (Kontaktirajte nas). Odgovore na najbolj pogosta vprašanja pa lahko najdete v poglavju več informacij.

Točkovanje

Vse naloge so vredne enako število točk. Negativnih točk ni.

Na vrh