Program državnega tekmovanja za mentorje in spremljevalce

Dodali smo gradivo, ki so ga mentorji poslušali na izobraževalni delavnici.

9.30 - 10.00: Registracija v avli Fakultete za računalništvo in informatiko

10.00 - 10.30: Otvoritev tekmovanja v predavalnici P1

10.30 - 12.00: Program za mentorje in spremljevalce (CSTA, dr. Andrej Brodnik, E – izobraževanje, prof. dr. Saša Divjak)

12.00 - 12.30: Malica v avli fakultete

12.30 - 14.00: Zabavni program v predavalnici P1 (Spletni kung fu, dr. Matjaž Pančur)

14.00 - 15.00: Slavnostna podelitev priznanj v predavalnici P1