Tekmovanje Bober v šolskem letu 2012/2013

Tekmovanje poteka na dveh ravneh: šolsko tekmovanje in državno tekmovanje. Tekmovalci so razdeljeni v 3 kategorije glede na to, kateri razred obiskujejo v šoli:

  1.     Boberček: učenci od 4. do 6. razreda devetletke,
  2.     Mladi bober: učenci od 7. do 9. razreda devetletke,
  3.     Bober: dijaki 1. in 2. letnika srednjih šol.

Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Potekalo bo tretji teden v novembru, od 13. do 16. novembra 2012 med 7. in 19. uro, istočasno na vseh sodelujočih šolah. Tekmovanje poteka v spletnem tekmovalnem okolju.

Organizacijski odbor bo na osnovi rezultatov v predtekmovanju izbral 1% najboljših tekmovalcev, ki se bodo udeležili državnega tekmovanja. Državno tekmovanje bo potekalo na Fakulteti za računalništvo in informatiko v soboto, 19. januarja 2013 ob 9.30 uri.

Za tekmovanje se posamezne šole prijavijo preko mentorjev (učiteljev na šoli). Zaželeno je, da se mentorji prijavijo do 23. oktobra 2012. Prijave bodo predvidoma mogoče od konca septembra in v oktobru.