Bober prihaja

Do konca tedna bo pripravljeno okolje za registracijo mentorjev. Letos bomo kategorijam bobrček (2. triada osnovne šole), mladi bober (3. triada) in bober (1. in 2. letnik srednje šole) dodali novo kategorije starejši bober, ki je namenjena dijakom 3. in 4. letnika srednjih šol. Sledite objavam!

Ob tem še krajše Jožetovo poročilo iz junijske Bobrove delavnice, kjer smo izbrali naloge. Več o delavnici na http://www.youtube.com/watch?v=yEjm6g8RkQ8&feature=youtu.be.

LPA

V času od 29. maja do 3. junija 2012 je bila v Druskininkaiu v Litvi 8. mednarodna Bobrova delavnica, v okviru katere je bila organizirana še konferenca Informatics at School: Fundamentals, Innovation, and Research.

Na delavnici je sodelovalo 45 vrhunskih strokovnjakov s področaja didaktike računalništva in informatike iz 26 držav, poleg 21 evropskih še Kanada, Japonska, Tajvan in Tajska. Slovenijo sva zastopala dr. Andrej Brodnik in dr. Jože Rugelj.

Udeleženci, ki smo predhodno organizatorjem z Univerze v Vilniusu poslali 182 tekmovalnih nalog, smo se razdelili v 5 skupin, ki so tri dni temeljito pregledale vse naloge. V Sloveniji smo zbrali 8 nalog, ki so jih prispevali 3 avtorji. Naloge so bile razdeljene po skupinah tako, da predstavniki posamezne države niso pregledovali in ocenjevali nalog iz svoje države.

Mnoge naloge smo dopolnili in izboljšali njihovo jasnost in razumljivost ter izločili tiste naloge, ki niso ustrezala strogim kriterijem, ki veljajo v Bobru. Takih nalog je bilo kar 52 ali 29%. Naloge so bile tudi razvrščene glede na to, za katere starostne skupine so  primerne. Najboljše naloge iz vsake delovne skupine so bile predlagane za obvezne naloge po posameznih starostnih skupinah in v »absolutni katergoriji« za vse starosti. V ta izbor izbor se je uvrstilo 32 različnih nalog (18% od vseh prejetih nalog) , pri tem pa so bile nekatere izbrane za več kategorij. Med njimi sta bili tudi 2 iz Slovenije, kar je velik uspeh, saj je to kar 25% od poslanih nalog.

Udeleženci smo v finalnem delu delavnice z javnim glasovanjem izbrali po 2 najboljši nalogi iz vsake kategorije, ki bodo obvezne na šolskih tekmovanjih v vseh 26 državah, kjer bo potekalo tekmovanje Bober v drugem tednu v novembru 2012.

Po predstavitvi poročil o lanskem tekmovanju Bober je bila Slovenija pohvaljena, saj smo imeli s 3454 tekmovalci najboljši odstotek tekmujočih glede na število prebivalcev v državi. Rezultati obveznih nalog, ki so jih dosegli naši tekmovalci, so Slovenijo uvrstili v zgornjo tretjino. Vse naloge, ki so bile ocenjene kot primerne, še posebej pa tiste, ki so bile v ožjem izboru, predstavljajo nabor, iz katerega bomo izbrali tekmovalne naloge za šolsko tekmovanje v novembru 2012 in za državno tekmovanje v letu 2013.

Na konferenci Informatics at School: Fundamentals, Innovation, and Research, ki je potekala v okviru mednarodne delavnice, in so se je poleg udeležencev delavnice udeležili tudi učitelji iz Litve, smo slišali mnogo zanimivega o računalniškem izobraževanju v šolah v evropskih državah in v Izraelu. Ugotovili smo, da se povsod srečujemo s podobnimi težavami, da pa so ponekod dosegli v zadnjih letih velik naredek in imajo izobraževanje na zelo visokem kakovostnem nivoju. Vse izkušnje kolegov in konkretne rešitve v njihovih državah bomo lahko uporabili pri prenovi računalniškega izobraževanja v Sloveniji na vseh ravneh, od prve triade osnovne šole do izobraževanja učiteljev na magistrskih programih slovenskih univerz.

dr. Jože Rugelj
programski odbor tekmovanja Bober