Registracija mentorjev je odprta

Odprli smo registracijo mentorjev in koordinatorjev na tekmovanje Bober za šolsko leto 2012/2013. Registrirate se lahko na strani: bober.acm.si.

V letošnjem šolskem letu bo tekmovanje potekalo v 4 kategorijah:

  • Boberček: učenci od 4. do 6. razreda devetletke,
  • Mladi bober: učenci od 7. do 9. razreda devetletke,
  • Bober: dijaki 1. in 2. letnika srednjih šol,
  • Stari bober: dijaki 3. in 4. letnika srednjih šol.

Šolsko tekmovanje, ki ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju, bo potekalo drugi teden v novembru, od 13. do 16. novembra 2012 med 7. in 19. uro, istočasno na vseh sodelujočih šolah. Tekmovanje poteka v spletnem tekmovalnem okolju. Mentorji na vsaki prijavljeni šoli pripravijo razpored tekmovalcev v predvidenih terminih. Vsak tekmovalec ima za reševanje nalog 45 minut, po tem času pa se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca.

Organizacijski odbor bo na osnovi rezultatov v predtekmovanju izbral 1% najboljših tekmovalcev, ki se bodo udeležili državnega tekmovanja. Državno tekmovanje bo potekalo na Fakulteti za računalništvo in informatiko v soboto, 19. januarja 2013 ob 9.30 uri.

Pravilnik tekmovanja je dostopen tukaj.

Za tekmovanje se posamezne šole prijavijo preko mentorjev (učiteljev na šoli), ki dobijo gesla, s pomočjo katerih se nato v času tekmovanja lahko prijavijo posamezni tekmovalci. Če je učitelj mentor na več šolah, naj se prijavi za vsako šolo posebej, saj mu bomo za vsako šolo posebej dodelili gesla, s katerimi se bodo prijavili tekmovalci. S pomočjo teh gesel identificiramo tekmovalčevega mentorja in šolo, s katere prihaja. Zaželeno je, da se mentorji in koordinatorji prijavijo do 23. oktobra 2012.