Sprememba pravilnika tekmovanja Bober

Bober

Na spletni strani je objavljen spremenjen pravilnik tekmovanja v informacijski in računalniški pismenosti Bober.Pri večini sprememb gre zgolj za uskladitev pravilnika z dejanskim načinom izvedbe tekmovanja, kljub temu pa želimo izpostaviti nekaj pomembnejših točk:

  • Na tekmovanju lahko tekmovalci uporabljajo prazen papir in pisalo. Popisan papir mora tekmovalec ob koncu tekmovanja obvezno oddati nadzornemu učitelju, ta pa ga uniči.
  • V primeru, da mentor tekmovalca diskvalificira, mora o tem preko elektronske pošte obvestiti Organizacijski odbor tekmovanja. Kontaktni obrazec je objavljen na spletni strani tekmovanja.
  • Na rezultate tekmovanja lahko vsak tekmovalec preko mentorja vloži pisni ugovor. Ugovor mora biti podan v 5 dneh po prejemu rezultatov šolskega tekmovanja oz. v 3 dneh po državnem tekmovanju. Programski svet najkasneje v 7 dneh po prejetju ugovora sprejme sklep in ga pošlje mentorju na šoli. Sklep je dokončen. 

 Celoten pravilnik si lahko preberete tukaj.