Rezultati ankete za učitelje

Bober logo

Na anketo se je odzvalo 115 osnovnošolskih in 20 srednješolskih mentorjev. Najprej na kratko povzemamo rezultate odgovorov na vprašanja, spodaj pa je še nekaj komentarjev na komentarje.

Kakšna se vam je zdela težavnost nalog?
Težavnost ste večinoma (60%) ocenili kot primerno. V osnovnih šolah se petini zdi nekoliko pretežka, v srednjih se preostanek odgovorov enakomerno razprši na obe strani.
Tekmovanje poteka na računalnikih. Kako to vpliva na organizacijo tekmovanja na vaši šoli?
Desetina anketirancev meni, da jo to oteži zaradi potrebe po učilnici in dve tretjini (OŠ) oziroma ena polovica (SŠ), da ga poenostavi in poceni. Petina (OŠ) oz. desetina (SŠ) se strinja z obojim.
Ste učence pripravljali na tekmovanje?
Pripravo so izvedli v četrtini osnovnih šol, v polovici pa so se pripravljali 1-2 uri. V srednjih šolah so v polovici šol izvedli krajšo pripravo, v polovici pa priprav ni bilo.
So se učenci na vaši šoli tekmovanja udeležili individualno ali v okviru celega razreda?
Tudi tu je razlika med osnovnimi in srednjimi šolami velika. V osnovnih šolah tekmujejo po lastnem izboru v dveh tretjinah šol (točneje: pri dveh tretjinah mentorjev, ki je odgovarjala na anketo), še v slabi tretjini pa organizirajo tekmovanje v obeh oblikah. V srednjih šolah prepuščajo udeležbo samoiniciativi v eni četrtini primerov; v polovici primerov tekmujejo celi razredi. Vprašanja o izkušnjah z eno in, predvsem, drugo obliko, vam žal nismo zastavili.
Nameravate z učenci pregledati tekmovalne naloge in rešitve?
Tu kar polovica anketiranih odgovarja, da bodo rešitve pogledali skupaj z učenci in četrtina bo učencem povedala za knjižice. Upajmo, da bo res tako!
Bi se vam zdelo boljše, da bi priznanja podelili tako, da jih prejme tretjina učencev znotraj vsakega razreda in ne kategorije?
To se zdi dobra ideja polovici osnovnošolskih in tretjini srednješolskih anketirancev. Več o tem lahko preberete spodaj.
So se vam zdeli učenci motivirani za reševanje?
Da so učenci motivirani, se zdi 80 % osnovnošolskih in 55 % srednješolskih mentorjev. Upamo, da ne gre le za vljudnostni odgovor. ;)
Se vam zdi smiselno, da bi tekmovanje razširili na prvo triado, ob ustrezno oblikovanih nalogah)?
Tekmovanje v prvi triadi se zdi smiselno polovici osnovnošolskih učiteljev, tretjini ne, ostali pa niso odločeni.

Napisali ste nam tudi veliko komentarjev.

Z nalogami ste bili zadovoljni, tudi tehnična izvedba je bila letos bolj tekoča kot lani. Opozorili ste nas na predolga besedila v nekaterih nalogah za četrti razred. Dolžina besedila, ki ga potrebujemo za opis naloge, je bila eden od kriterijev pri izboru nalog in njihovem oblikovanju. Rezultat je, da so osnovnošolske naloge - kot ste napisali nekateri - letos "prišle na eno stran". Veseli nas, da ste opazili: zato smo se res trudili. (Skoraj vse pridejo celo na eno stran na tablici!)

Očitno se bomo morali še bolj potruditi za čim krajše naloge, obenem pa se zdi glede na komentarje in naše opazke res smiselno razmisliti o delitvi priznanj po razredih, čeprav bomo zaradi lažje organizacije ohranili trenutno razdelitev po skupinah. Opazili smo namreč, da je med udeleženci letošnjega državnega tekmovanja zelo malo učencev četrtega in sedmega razreda OŠ; med bobrčki izrazito prevladujejo šestarji in med mladimi bobri devetarji. V srednjih šolah so razlike seveda bistveno manjše.

Ob morebitnem tekmovanju v prvi triadi ste komentirali, da imajo celo učenci v četrtem razredu težavo z uporabo računalnika. Tega se zavedamo. Če bomo organizirali tekmovanje v prvi triadi, bodo učenci najbrž reševali naloge na papir. Računati bomo morali tudi s tem, da ti učenci ne znajo brati; navsezadnje imajo probleme z razumevanjem nalog tudi v četrtem razredu. Istočasno razmišljamo tudi, da si morajo učenci veliko nalog prerisovati na papir, zato bi bilo najbrž tudi starejšim lažje, če bi celotno tekmovanje potekalo na papirju - kar pa seveda poveča stroške in povzroči dodatno delo učiteljem. O tem ali organizirati tekmovanje v prvi triadi in ali morda tudi v višjih razredih vsaj delno preiti na papir, bomo gotovo še veliko razmišljali - in pri tem ne pozabili vprašati zainteresiranih učiteljev o njihovem mnenju in izkušnjah z najmlajšimi.

Kar nekaj vas je izrazilo željo po hitrejši - ali, po možnosti, takojšnji - objavi rezultatov, saj je to pomembno za motivacijo. Vemo in obljubimo, da se bomo bolj potrudili. Kot ste videli, smo letos pripravili novo programsko opremo (stara ne bi več zmogla bremena tolikih tekmovalcev hkrati). Programe še izpopolnjujemo in prihodnje leto bomo gotovo lahko ponudili več, hitreje in boljše kot letos.

V isti koš sodi letošnja težava s strežnikom. Pohvalimo se lahko, da je le enkrat prišlo do nekajminutnih težav (lani se nam je to zgodilo ob treh največjih konicah) in da so imeli po nekaterih drugih državah, v katerih uporabljajo stari sistem, celo celodnevne izpade. Tudi zmešnjava s pošiljanjem napačnih gesel na nekaj šol se nam zaradi sprememb, ki smo jih po tekmovanju naredili na strežniku, prihodnje leto ne bi smela ponoviti.

Termin tekmovanja je enak po vsem svetu. Ker to pomeni, da imajo tudi po vsem svetu težavo s sovpadanjem s tekmovanjem LEFO, upamo, da se bo dalo tozadevno kaj dogovoriti.

Še enkrat se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Čeprav je anketa končana, bomo še vedno veseli vaših morebitnih komentarjev, vprašanj in predlogov po elektronski pošti.