Naloge s šolskega tekmovanja Bober

Objavljamo Knjižico nalog in rešitev z letošnjega šolskega tekmovanja Bober.