Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja

Šolska tekmovanja Bober bodo letos potekala med 13. in 16. 11. 2012 med 7. in 18. uro - tekmovalni sistem se zapre ob 19. uri. Točne termine tekmovanja za posamezno šolo določijo mentorji in/ali koordinatorji šolskega tekmovanja. Terminov za posamezno kategorijo je lahko tudi več.

Tekmovanje poteka preko spletnega tekmovalnega sistema, ki se nahaja na naslovu http://bober.acm.si. Vsak tekmovalec se mora na tej strani najprej prijaviti tako, da vpiše svoje ime in priimek. Pri vnosu imena in priimeka naj bodo tekmovalci pozorni na to, da ga zapišejo pravilno (velike začetnice, uporaba čšž, ...), saj bodo imena in priimki na priznanjih identična tistim, ki jih bodo vnesli tekmovalci. Vnesti je potrebno tudi mentorjevo geslo za ustrezno kategorijo. Gesla ste mentorji dobili preko e-pošte pri registraciji. Bodite pozorni, da tekmovalcem posredujete geslo za pravilno kategorijo.

Edina dovoljena pripomočka na tekmovanju sta pisalo in prezan list papirja, ki ga tekmovalec ob koncu tekmovanja odda nadzornemu učitelju, ta pa ga uniči. 

Prosimo vas, da si preberete tudi bolj natančna navodila za učitelje, ki so objavljena tukaj.