Naloge

Naloge iz prejšnjih let tekmovanja so na voljo na sodniškem sistemu:

https://putka-upm.acm.si/tasks/