Naloge

Naloge iz prejšnjih let tekmovanja so na voljo na sodniškem sistemu:

http://putka.upm.si/tasks/