Razpis 2020/2021

Programski svet tekmovanja ACM Bober v šolskem letu 2020/2021 razpisuje 10. tekmovanje ACM Bober. 

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 9. do 13. novembra in od 16. do 20. novembra 2020 med 7. in 19. uro je prestavljeno v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole naprej in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Tekmovanje poteka v dvanajstih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred/letnik, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, njihove rezultate pa mentorji vnesejo v spletni tekmovalni sistem. Učenci od 6. razreda naprej rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema, njihove rezultate pa morajo mentorji v spletnem tekmovalnem sistemu potrditi. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.

Državno tekmovanje bo 16. januarja 2021 v Mariboru. Pridržujemo si pravico, da zaradi epidemiološke situacije spremenimo lokacijo državnega tekmovanja in o tem pravočasno obvestimo sodelujoče. Na državnem tekmovanju bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča. Obe tekmovanji trajata 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca.

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Za šolsko tekmovanje se šolam oz. mentorjem ni potrebno vnaprej prijaviti. V začetku novembra bodo vsi mentorji, ki so podali soglasje za prejemanje obvestil o tekmovanju ACM Bober, prejeli povabila po elektronski pošti, ki bodo omogočila dostop do tekmovanja v posameznih kategorijah. Nove mentorje prosimo, da nas kontaktirajo preko elektronske pošte.

Vsa nadaljnja pojasnila lahko dobite na teh spletnih straneh in po elektronski pošti (bober (at) acm.si)