Razpis 2021/2022

Programski svet tekmovanja ACM Bober razpisuje tekmovanje v šolskem letu 2021/2022. 

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 8. do 12. novembra 2021 in od 15. do 19. novembra 2021 med 7. in 19. uro v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole naprej in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Tekmovanja poteka v dvanajstih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred/letnik, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, njihove rezultate pa mentorji vnesejo v spletni tekmovalni sistem. Učenci od 6. razreda naprej rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema, njihove rezultate pa morajo mentorji v spletnem tekmovalnem sistemu potrditi. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.

Državno tekmovanje bo 22. januarja 2022  (zaradi epidemioloških razmer prestavljeno na) 19. februarja 2022 v Mariboru. Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča. Obe tekmovanji trajata 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca.

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Za šolsko tekmovanje se šolam oz. mentorjem ni potrebno vnaprej prijaviti. V začetku novembra bodo vsi mentorji, ki so podali soglasje za prejemanje obvestil o tekmovanju ACM Bober, prejeli povabila po elektronski pošti, ki bodo omogočila dostop do tekmovanja v posameznih kategorijah. Nove mentorje prosimo, da nas kontaktirajo preko elektronske pošte.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik in/ali oblikovno-tehnično prilagodtev nalog za otroke s posebnimi potrebami je potrebno preko elektronske pošte zaprositi Programski svet tekmovanja vsaj 1 mesec pred šolskim tekmovanjem (tj. najkasneje do 8. 10. 2021). Programski svet tekmovanja bo v roku 14 dni od prejema prošnje mentorja obvestil o izvedljivosti prilagoditev.

Vsa nadaljnja pojasnila lahko dobite na teh spletnih straneh in po elektronski pošti.