Uporaba Piška pri delu na daljavo / tekmovanju iz programiranja

Oblika: Prvo srečanje: Webinar, v nadaljevanju prepletanja dela na daljavo, spletnih konferenc in Webinarjev

Predvideni datum prvega srečanja: četrtek, 5. 11. 2020

Prijavite se do 2. 10.!

Cilji:

  • Spoznati uporabo slikovnih programskih jezikov pri poučevanju osnov programiranja.
  • Predstavitev spletne storitve Sistem Pišek (https://pišek.acm.si), ki omogoča samodejno preverjanje ustreznosti programov in izvedbo tekmovanj iz programiranja.
  • Omogočanje diferenciacije in individualizacije pri pouku
  • Spoznati uporabo pri poučevanju na daljavo.
  • Predstavitev obširne zbirke nalog, primernih za različne stopnje znanja. Izmenjava izkušenj pri delu na daljavo.
  • Predstavitev tekmovanja v programiranju z delčki: https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek

Prijava poteka preko KATIS. Prosimo, če se lahko prijavite pravočasno (vsaj do 2. 10.)!

Dodatne informacije glede vsebine: matija.lokar@fmf.uni-lj.si ali po telefonu (01) 4766-673

Dodatne informacije glede uradne prijave: katarina.nemanic@fmf.uni-lj.si ali po telefonu (01) 4766-519.