Tekmovalne kategorije

Tekmovalci bodo na tekmovanju Pišek izbirali med različnimi tekmovalnimi kategorijami. V sklopu vsake kategorije so našteti okvirni programerski koncepti, ki se lahko pojavijo pri nalogah v tej kategoriji. Ker pa gre za tekmovanje, se v posamezni kategoriji izjemoma lahko pojavi tudi naloga, ki sega izven navedenih konceptov. Priporočamo, da si na Pišku v sklopu Stara tekmovanja (Naloge za pripravo, 3. poskusno tekmovanje in 1.šolsko tekmovanje) ogledate naloge ustrezne kategorije.

4. do 6. razred OŠ – začetniki Koncepti Naloge
 
 • Zaporedje ukazov
 • Enojne zanke
 • Preprost pogojni stavek
 • Senzorji (osnovna raba)

Naloge za pripravo
3. poskusno tekmovanje
1. šolsko tekmovanje
1. šolsko tekmovanje (ITA)

4. do 6. razred OŠ – napredni Koncepti Naloge
 
 • Zaporedje ukazov
 • Enojne in dvojne zanke
 • Pogojni stavek (tudi izvajanje zanke dokler ni nek pogoj izpolnjen)
 • Branje podatkov
 • Senzorji

Naloge za pripravo
3. poskusno tekmovanje
1. šolsko tekmovanje

7. do 9. razred OŠ – začetniki Koncepti Naloge
 
 • Zaporedje ukazov
 • Enojne in dvojne zanke
 • Pogojni stavek (tudi izvajanje zanke dokler ni nek pogoj izpolnjen)
 • Spremenljivke
 • Branje podatkov
 • Sestavljanje nizov

Naloge za pripravo
3. poskusno tekmovanje
1. šolsko tekmovanje

7. do 9. razred OŠ – napredni Koncepti Naloge
 
 • Zaporedje ukazov
 • Enojne in dvojne zanke
 • Pogojni stavek (tudi izvajanje zanke dokler ni nek pogoj izpolnjen)
 • Spremenljivke
 • Branje podatkov
 • Sestavljanje nizov
 • Funkcije (osnovna raba)

Naloge za pripravo
3. poskusno tekmovanje
1. šolsko tekmovanje

SŠ  Koncepti Naloge
 
 • Zaporedje ukazov
 • Enojne in dvojne zanke
 • Pogojni stavek
 • Spremenljivke
 • Branje podatkov
 • Nizi
 • Tabele
 • Funkcije 

Naloge za pripravo
3. poskusno tekmovanje
1. šolsko tekmovanje