Razpis tekmovanja ACM v programiranju z delčki Pišek 2022/2023

Programski svet Tekmovanja ACM v programiranju z delčki Pišek razpisuje tekmovanje v šolskem letu 2022/2023. 

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo prvi koraki v svet programiranja in reševanje različnih programerskih nalog.

Tekmovanje bo potekalo na šolah in bo izvedeno s pomočjo računalnikov (spleta) med 28. februarjem in 14. marcem 2023 v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Tekmovanje poteka v šestih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred/letnik, ki ga tekmovalec obiskuje, in nivo predznanja. Tekmovanje bo potekalo preko portala Pišek (http://pisek.acm.si/), kjer si lahko ogledate tudi naloge s prejšnjih poskusnih tekmovanj. Udeležba je brezplačna, sodelujoči mentorji in tekmovalci pa dobijo priznanja o udeležbi na tekmovanju.

Mentorji šolo prijavijo na tekmovanje preko sistema https://mentor.acm.si/. Preko sistema bodo mentorji v začetku januarja 2023 obveščeni glede prijave učencev na tekmovanje. Navodila za nove mentorje so na spletni strani https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek/mentorji.

Za možnost prevoda nalog v italijanski ali madžarski jezik oziroma za njihovo oblikovno-tehnično prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami mora mentor preko elektronske pošte pisek@acm.si zaprositi Programski svet tekmovanja najkasneje do 15. 12. 2022. Programski svet tekmovanja bo v roku 14 dni od prejema prošnje mentorja obvestil o izvedljivosti prilagoditev.

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite po elektronski pošti (pisek@acm.si).