Razpis tekmovanja ACM v programiranju z delčki Pišek 2023/2024

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju Pišek - tekmovanje v programiranju z delčki Programski svet tekmovanja ACM Pišek razpisuje

tekmovanje v programiranju z delčki – Pišek v šolskem letu 2023/2024.

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo prvi koraki v svet programiranja in reševanje različnih programerskih nalog.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od torka 6. 2. 2024, od 9. ure, do srede 21. 2. 2024, do 18. ure, v terminih, ki jih določi šola sama (Reševanje nalog traja 35 minut). Tekmovanje je namenjeno učencem od 4. razreda osnovne šole naprej ter dijakom srednjih šol oz. gimnazij. Šolsko tekmovanje poteka v petih (5) tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred/letnik, ki ga tekmovalec obiskuje, in glede na težavnost. Učenci kategorijo izberejo glede na svoje predznanje in priporočilo učitelja mentorja. Vsi učenci rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema, njihovi rezultati pa se samodejno beležijo.

Za možnost prevoda nalog v italijanski ali madžarski jezik oziroma za njihovo oblikovno-tehnično prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami mora mentor preko elektronske pošte pisek@acm.si zaprositi Programski svet tekmovanja najkasneje do 15. 12. 2023. Programski svet tekmovanja bo v roku 14 dni od prejema prošnje mentorja obvestil o izvedljivosti prilagoditev.

Najboljši tekmovalci iz kategorij 4. do 6. razred OŠ – napredni in 7. do 9. razred OŠ – napredni se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo 6. 4. 2024 na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Državno tekmovanje poteka v dveh (2) kategorijah, določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje.

Najboljši učenci na šolskem tekmovanju prejmejo bronasta priznanja, na državnem tekmovanju pa srebrna in zlata priznanja. Natančni kriteriji podelitve priznanj ter uvrstitve na državno raven tekmovanja so opisani v pravilniku tekmovanja (https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek/pravilnik).

Na šolsko tekmovanje se morajo šole oz. mentorji vnaprej prijaviti. Prijavo izvedejo preko elektronske pošte na naslov pisek@acm.si ali kot odgovor na poslano vabilo mentorjem, ki so vpisani v sistem Mentor, in sicer do četrtka, 18. 1. 2024. Postopek prijave v sistem Mentor je opisan na naslednji spletni strani: https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek/mentorji.

Razpis je objavljen na spletni strani: https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek/razpis.

Dodatne podrobnosti o tekmovanju so opredeljene v pravilniku: https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek/pravilnik.

 

Mentorji, ki so podali soglasje za prejemanje obvestil o tekmovanju ACM Pišek, bodo o tekmovanju obveščeni preko elektronske pošte.

 

Vsa nadaljnja pojasnila lahko dobite na spletni strani tekmovanja: https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek, in po elektronski pošti pisek@acm.si.