ACM Slovenija in računalniška tekmovanja

V sklopu Webinarjev NAPOJ (https://napoj.si/), ki letos potekajo pod naslovom Izzivi poučevanja računalniških vsebin v OŠ in SŠ, je Matija Lokar govoril o računalniških tekmovanjih ACM, v sklopu katerih je bilo predstavljeno tudi Tekmovanje Pišek.

Posnetek predavanja si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=5rAOWWqNGQA