Razpis selekcijskega tekmovanja ACM Bober - Mladi bober 2022/23

Programski svet tekmovanja ACM Bober razpisuje selekcijsko tekmovanje ACM Bober - Mladi bober za šolsko leto 2022/2023. 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 7. do 11. novembra 2022 in od 14. do 18. novembra 2022 med 7. in 19. uro v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka v štirih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Tekmovanje traja 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca. Ko tekmovalec odtekmuje, mora mentor preveriti njegove podatke in potrditi veljavnost njegovih rešitev v mentorskem vmesniku spletnega tekmovalnega sistema. Mentor mora rezultate potrditi najkasneje do 25. 11. 2022. Po tem datumu spremembe ne bodo več možne. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja

Državno tekmovanje bo 7. januarja 2023 v Ljubljani. Iz vsake tekmovalne kategorije bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča. Tekmovanje traja 45 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca. Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejemejo srebrna in zlata priznanja v skladu s pravilnikom tekmovanja.

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Za šolsko tekmovanje se šolam oz. mentorjem ni potrebno vnaprej prijaviti. Konec oktobra bodo vsi mentorji, ki so podali soglasje za prejemanje obvestil o tekmovanju ACM Bober, prejeli povabila po elektronski pošti, ki bodo omogočila dostop do tekmovanja v posameznih kategorijah. Nove mentorje prosimo, da nas kontaktirajo preko elektronske pošte.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik in/ali oblikovno-tehnično prilagodtev nalog za otroke s posebnimi potrebami je potrebno preko elektronske pošte zaprositi Programski svet tekmovanja vsaj 1 mesec pred šolskim tekmovanjem (tj. najkasneje do 7. 10. 2022). Programski svet tekmovanja bo v roku 14 dni od prejema prošnje mentorja obvestil o izvedljivosti prilagoditev.

Vsa nadaljnja pojasnila lahko dobite na teh spletnih straneh in po elektronski pošti.

Tekmovanje iz računalniškega mišljenja ACM Bober-Mladi bober je kot selekcijsko tekmovanje sofinanicirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024.