Razpis tekmovanja ACM Bober - Bobrček za šolsko leto 2023/2024

Programski svet tekmovanja ACM Bober razpisuje tekmovanje ACM Bober - Bobrček za šolsko leto 2023/2024. 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 2. do 5. razreda osnovne šole, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje poteka na šolski ravni.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 6. do 10. novembra 2023 in od 13. do 17. novembra 2023 v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda do 5. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka v štirih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci rešujejo naloge na papir, njihove rezultate pa mentorji vnesejo v spletni tekmovalni sistem. Tekmovanje traja 40 minut. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Za šolsko tekmovanje se šolam oz. mentorjem ni potrebno vnaprej prijaviti. Konec oktobra bodo vsi mentorji, ki so podali soglasje za prejemanje obvestil o tekmovanju ACM Bober, prejeli povabila po elektronski pošti, ki bodo omogočila dostop do tekmovanja v posameznih kategorijah. Nove mentorje prosimo, da nas kontaktirajo preko elektronske pošte.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik in/ali oblikovno-tehnično prilagodtev nalog za otroke s posebnimi potrebami je potrebno preko elektronske pošte zaprositi Programski svet tekmovanja vsaj 1 mesec pred šolskim tekmovanjem (tj. najkasneje do 6. 10. 2023). Programski svet tekmovanja bo v roku 14 dni od prejema prošnje mentorja obvestil o izvedljivosti prilagoditev.

Vsa nadaljnja pojasnila lahko dobite na teh spletnih straneh in po elektronski pošti.