Koledar za šolski leti 2014/2015 in 2015/2016

Koledar za šolski leti 2014/2015 in 2015/2016
V koledarju je posebej označeno mesto dogodka (CEOI uvrščamo pod
RTK in CERC pod UPM):
• Bober: 10. 11. – 14. 11. 2014 – šolsko tekmovanje;
• Bober: sobota, 17. 1. 2015 – državno tekmovanje [UL FRI];
• RTK: petek, 23. 1. 2015 – šolsko tekmovanje;
• RTK: sobota, 21. 3. 2015 – državno tekmovanje [UL FRI, IJS];
• UPM: petek 3. 4. 2015 – poskusno kolo [UL FRI, UM FERI, UP
FAMNIT];
• UPM: četrtek 9. 4. 2015 – 1. kolo [UL FRI, UM FERI, UP FAMNIT];
• UPM: četrtek 7. 5. 2015 – 2. kolo [UL FRI, UM FERI, UP FAMNIT];
• Bober: 25. 5. – 29. 5. 2015 – mednarodna delavnica Bebras St.
Pölten, Avstrija
• RTK: junij/julij 2015 – CEOI, Brno, Češka
• RTK: začetek julija 2015 – poletna šola „Programiranje v višji
prestavi“ [UL FRI];
• UPM: četrtek, 1. 10. 2015 – 3. kolo [UL FRI, UM FERI, UP FAMNIT];
• UPM: sobota, 10.. 10. 2015 – finale [UM FERI];
• Bober: 9. 11. – 13. 11. 2015 – šolsko tekmovanje;
• UPM: 13. 11. – 15. 11. 2015 (verjetno) – CERC, Zagreb, Hrvaška;
• Bober: 16. 1. 2016 – državno tekmovanje [UM FERI]
• RTK: 22. 1. 2016 – šolsko tekmovanje;
• RTK: konec marca 2016 – državno tekmovanje [verjetno UL FRI,
IJS];
• UPM: april in maj 2016 – poskusno, 1. in 2. kolo [UL FRI, UM FERI,
UP FAMNIT];
• Bober: maj/junij 2016 – mednarodna delavnica Bebras [morda UL FRI]
• RTK: julij 2016 – poletna šola „Programiranje v višji prestavi“
[UL FRI];
• RTK: poleti 2016 – CEOI, UL FRI;
• UPM: oktober 2016 – 3. kolo [UL FRI, UM FERI, UP FAMNIT];
• UPM: sobota, 15. 10. 2016 – finale [UL FRI];
• UPM: petek 11. 11. - nedelja 13. 11. 2016 – CERC, Zagreb,
Hrvaška;