Razpis


18. Tekmovanje ACM
iz računalništva in informatike


Namen tekmovanja je povečati zanimanje za področje računalništva in informatike ter produkcijo izobraževalnih vsebin med učenci in dijaki, pa tudi nagraditi najboljše ter jim omogočiti nadaljnjo pot na teh zanimivih področjih.

Tekmovanje bo potekalo v štirih panogah:

 1. Tekmovanje iz znanja računalništva in informatike
 2. Off-line naloga
 3. Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
 4. Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Tekmovanje bomo organizirali v sodelovanju z:

 • Institutom »Jožef Stefan« (IJS),
 • Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko (UL FRI) ter Fakulteto za matematiko in fiziko (UL FMF),
 • Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
 • Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT),
 • IEEE Slovenija.

Najuspešnejši tekmovalci bodo prejeli priznanja in praktične nagrade.

Osemnajsto srednješolsko tekmovanje ACM v znanju računalništva

 • Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem.

  Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje.

  Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi državna tekmovalna komisija in jih pošlje šolam. Šolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 27. januarja 2023, ob 13. uri, istočasno na vseh sodelujočih šolah. Šolsko tekmovanje je enotno za vse tekmovalne skupine. Izvedba šolskega tekmovanja in ocenjevanje odgovorov tekmovalcev na šolskih tekmovanjih sta prepuščena posameznim šolam in učiteljem.

  Posamezna šola ali druga podobna organizacija se na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja odloči, katere dijake bo poslala na državno tekmovanje, pri čemer pa gre lahko s posamezne šole v posamezno težavnostno skupino državnega tekmovanja največ dvajset tekmovalcev. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, pa lahko organizacijski odbor še dodatno omeji število tekmovalcev. Najboljši tekmovalci z vsake šole prejmejo bronasta priznanja.

  Prijave na šolsko tekmovanje sprejemamo na elektronskem naslovu rtk-info@ijs.si, kjer vodja šolskega tekmovanja sporoči osnovne podatke (ime šole, okvirno število tekmovalcev, kontaktne podatke za obveščanje). Rok za prijavo je 19. januar 2023.

  Državno tekmovanje bo potekalo v soboto, 25. marca 2023. Pridržujemo si pravico, da zaradi epidemiološke situacije in skladno s priporočili NIJZ tekmovanje bodisi izvedemo v živo in pravočasno javimo lokacijo tekmovanja bodisi tekmovanje izvedemo on-line, tako kot smo ga izvedli v letih 2020 in 2021.

  Tekmovanje bo potekalo v treh težavnostnih skupinah:

  • Prva skupina je najlažja, zahteva le minimalno predznanje programiranja in je primerna tudi za začetnike, ki se učijo programiranja šele nekaj mesecev. Tekmovalci rešujejo naloge na papir ali pa odgovore natipkajo na računalniku (tekmovalna komisija njihove odgovore v vsakem primeru oceni ročno). Naloge ne zahtevajo nujno odgovora v obliki programa, pač pa je lahko postopek izražen tudi v naravnem jeziku (slovenščini) ali v psevdokodi. Nalog bo predvidoma pet, časa za reševanje pa bo tri ure, pri čemer je mišljeno, da večina tekmovalcev za reševanje ne bo potrebovala več kot dve uri in pol.

  • Druga skupina je malo težja od prve in zahteva osnovno znanje programiranja. Primerna je za tekmovalce, ki se učijo programiranja leto ali dve. Tekmovalci rešujejo naloge na papir ali pa odgovore natipkajo na račualniku, enako kot v prvi skupini. Tudi tu bo nalog predvidoma pet, časa za reševanje pa tri ure.

  • Tretja skupina rešuje naloge na računalnikih. Vsaka naloga zahteva od tekmovalca pravilno delujoč program, ki reši zastavljeni problem. Ocenjevanje programov poteka avtomatsko na ocenjevalnem računalniku komisije. Tekmovalec je takoj po oddaji programa obveščen o tem, ali je program uspešno prestal testiranje ali ne. Tekmovalec lahko za posamezno nalogo poskusi oddati rešitev tudi po večkrat, če so bile prejšnje oddaje neuspešne in meni, da mu je uspelo rešitev medtem izboljšati. Od tekmovalcev v tej skupini se pričakuje kolikor toliko operativno znanje programiranja in nekaj smisla za algoritme. Nalog bo predvidoma pet, časa za reševanje pa pet ur. Podprti programski jeziki so pascal, C, C++, C#, java, python in rust. Razpoložljiva razvojna orodja in verzije prevajalnikov bodo objavljeni naknadno.

  V prvi in drugi skupini načeloma ni omejitev glede tega, katere programske jezike lahko tekmovalci uporabljajo.

  Tekmovalci se lahko prijavijo v katerokoli skupino, ne glede na to, ali so v isti skupini tekmovali že na kakšnem predhodnem tekmovanju. Izjema pri tem so tekmovalci, ki so na predhodnih tekmovanjih že dobili nagrado v prvi ali drugi skupini; takšni tekmovalci na kasnejših tekmovanjih ne smejo več tekmovati v isti (ali lažji) skupini, v kateri so že dobili nagrado.

  Tekmovalci si pri reševanju nalog lahko pomagajo z zapiski in literaturo, ne pa tudi z računalniško berljivimi mediji (CDji, pomnilniški ključi ipd.) in elektronskimi pripomočki (prenosni računalniki, kalkulatorji, prenosni telefoni ipd.).

  Primere nalog iz posamezne skupine si lahko ogledate v arhivu nalog s prejšnjih srednješolskih računalniških tekmovanj in v biltenih prejšnjih tekmovanj ACM in IJS: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, in 2006.

  Na državnem tekmovanju ACM RTK poleg posameznikov tekmujejo tudi šole oziroma ustanove. Tako bomo razglasili tudi vrstni red šol oz. zunajšolskih ustanov glede na skupno uspešnost njihovih tekmovalcev. Pri skupnem uspehu štejejo štirje najboljši rezultati v prvi kategoriji, trije v drugi in dva v tretji. Več v pravilniku tekmovanja.

  Prijave sprejemamo preko spletne strani https://rtk.ijs.si/prijava/. Rok za prijavo je 10. marec 2023.

  Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na rtk-info@ijs.si, za organizacijska tudi na telefonski številki (01) 477 35 93 (Špela Sitar).

  V primeru, da bo prijavljenih več tekmovalcev, kot je računalnikov, bodo imeli prednost pri reševanju nalog na računalniku tekmovalci, ki so se prvi prijavili. Po zapolnitvi računalniških kapacitet bodo ostali tekmovalci naloge reševali na papir.

  Najboljši tekmovalci iz druge in tretje skupine bodo povabljeni na izbirno tekmovanje za udeležbo na CEOI (srednjeevropski računalniški olimpijadi), ki bo predvidoma potekala poleti 2023.

 • Off-line naloga

  Pri off-line nalogi je besedilo naloge objavljeno vnaprej na spletni strani tekmovanja, prav tako pa tudi testni primeri. Tekmovalci lahko svoje rešitve oddajajo prek obrazca na omenjeni spletni strani, tam pa bo tudi tabela z razvrstitvijo tekmovalcev, ki se sproti osvežuje glede na vse doslej prejete rešitve. Besedilo naloge in testne primere bomo objavili jeseni 2022. Oddajanje rešitev bo možno do vključno 24. marca 2023.

  Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na rtk-info@ijs.si. Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 25. marca 2023, po tekmovanju.

 • Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij

  Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima splet ter izdelava in oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Poudarek je na uporabi znanj iz spletnih tehnologij na konkretnem primeru. Uporabljene spletne tehnologije so HTML5, skriptni jezik JavaScript (dovoljena uporaba knjižnice jQuery) in stilne predloge (CSS3).

  Na tekmovanju vsi tekmovalci prejmejo isto nalogo, ki jo rešujejo posamično na računalnikih. Naloga tekmovalcev je razviti spletno aplikacijo, ki mora vizualno in funkcionalno ustrezati prejeti nalogi. Od tekmovalcev se pričakuje poznavanje HTML-ja, skriptnega jezika javascript in stilnih predlog (CSS) ter nekaj smisla za programiranje. Časa za reševanje je tri ure (180 minut). Rešitev mora delovati na spletnem brskalniku Google Chrome ali Mozilla Firefox. Za pomoč pri razvoju uporabite orodje Developer tools, ki je že nameščeno v samem brskalniku.

  Tekmovanje bo potekalo 25. marca 2023.

  Tekmovalci si pri reševanju nalog lahko pomagajo s spletnim vodičem w3schools, ne pa tudi z drugimi spletnimi iskalniki, spletnimi forumi ali drugimi spletnimi portali, računalniško berljivimi mediji (CDji, pomnilniški ključi ipd.) in elektronskimi pripomočki (prenosni računalniki, kalkulatorji, prenosni telefoni ipd.).

  Ocenjevalni kriteriji

  Naloga vsebuje kriterij ocenjevanja, tako da ni potrebno rešiti celotne naloge. Skupno je možno doseči 100 točk (če oddana aplikacija ustreza vsem zahtevam naloge). V grobem so ocenjena sledeča področja:

  1. Videz oz. izvedba oblikovnega dela naloge

   • skladnost z navodili naloge
   • veljavnost dokumenta HTML
   • veljavnost datoteke stila (CSS)
  2. Izvedba dela, ki zahteva znanje skriptnega jezika JavaScript

   • skladnost z navodili naloge
   • delujoča funkcionalnost

  Vsak izmed sklopov se oceni s točkami od 0 do 50. Podrobnejši kriterij je podan v besedilu naloge tekmovanja. V primeru enakega števila točk, je boljši tekmovalec tisti, ki je porabil manj časa. Primer naloge je na spletnem naslovu https://rtk.ijs.si/2023/splet/.

  Rok za prijavo je 10. marec 2023. Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: jani.dugonik@um.si (Jani Dugonik). Predstavitev rešitev, objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 25. marca 2023, po tekmovanju.

 • Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

  Cilj tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je spodbuditi kakovostno produkcijo izobraževalnih video vsebin na osnovnih in srednjih šolah, na višjih in visokih šolah ter fakultetah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih video vsebin in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

  Naloga je pripraviti kratki izobraževalni film s področja učnih vsebin na osnovnih šolah, srednjih šolah, višjih in visokih šolah ter fakultetah. Vsebina filma je lahko s področja naravoslovnih, tehničnih, humanističnih in družboslovnih ved ali uporabnih znanosti.

  Podrobnejša predstavitev tega tekmovanja je na naslovu http://rtk.ijs.si/2023/video.html.

Najuspešnejši tekmovalci bodo prejeli priznanja, pa tudi praktične nagrade. Objava rezultatov in podelitev nagrad bosta potekali 25. marca 2023 po tekmovanju.

Izobraževanje za tekmovalce in mentorje

Tudi v šolskem letu 2022/23 bomo organizirali sklop predavanj za tekmovalce in mentorje o algoritmih in podatkovnih strukturah, ki pridejo prav pri tekmovalnem programiranju. Več informacij je na https://ucilnica.acm.si/course/index.php?categoryid=22. .


Ljubljana, julij 2022                                                              

                       

                                                                                                            prof.dr. Andrej Brodnik

      predsednik Komisije za tekmovanje pri ACM Slovenija

 Imate vprašanje ali komentar?