Razpis - OŠ

Razpis 19. tekmovanja ACM iz računalništva in informatike 2024
za osnovne šole

 

Namen tekmovanja je povečati zanimanje za področje računalništva in informatike med učenci, pa tudi nagraditi najboljše ter jim omogočiti nadaljnjo pot na teh zanimivih področjih.

 

 

Tekmovanje organiziramo v sodelovanju z:

 • Institutom »Jožef Stefan« (IJS),
 • Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko (UL FRI) ter Fakulteto za matematiko in fiziko (UL FMF),
 • Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI),
 • Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT),
 • IEEE Slovenija.

 

 

Najuspešnejši tekmovalci bodo prejeli priznanja in praktične nagrade.

 

 

1. Tekmovanje v znanju računalništva

 

 

Tekmovanje je namenjeno učenkam in učencem, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko tekmovanje,
 • državno tekmovanje.

 

Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi državna tekmovalna komisija in jih pošlje šolam. Šolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 26. januarja 2024 ob 13. uri, istočasno na vseh sodelujočih šolah. Šolsko tekmovanje je enotno za vse tekmovalne skupine. Izvedba šolskega tekmovanja in ocenjevanje odgovorov tekmovalcev na šolskih tekmovanjih sta prepuščena posameznim šolam in učiteljem.

Posamezna šola ali druga podobna organizacija se na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja odloči, katere učence bo poslala na državno tekmovanje, pri čemer pa gre lahko s posamezne šole v posamezno težavnostno skupino državnega tekmovanja največ dvajset tekmovalcev. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, lahko organizacijski odbor še dodatno omeji število tekmovalcev.

Najboljši tekmovalci iz vsake šole prejmejo bronasta priznanja.

Prijave šol na šolsko tekmovanje sprejemamo na elektronskem naslovu mladirtk@acm.si, kjer vodja šolskega tekmovanja sporoči osnovne podatke (ime šole, okvirno število tekmovalcev, kontaktne podatke za obveščanje). Rok za prijavo je 19. januar 2024.

 

 

Državno tekmovanje bo potekalo v soboto, 23. marca 2024. Pridržujemo si pravico, da skladno s priporočili NIJZ tekmovanje izvedemo bodisi v živo bodisi virtualno.

Tekmovanje bo potekalo v dveh težavnostnih skupinah:

 • Prva, lažja skupina zahteva le minimalno predznanje programiranja in je primerna tudi za začetnike, ki se učijo programiranja šele nekaj mesecev. Tekmovalci rešujejo naloge na papir ali pa odgovore natipkajo na računalniku (tekmovalna komisija njihove odgovore v vsakem primeru oceni ročno). Naloge ne zahtevajo nujno odgovora v obliki programa, pač pa je lahko postopek izražen tudi v naravnem jeziku (slovenščini) ali v psevdokodi. Naloge bodo predvidoma štiri, časa za reševanje pa bo dve uri (120 min). Tekmovalci lahko rešujejo naloge v naravnem jeziku ali v psevdokodi, ali pa v kateremkoli programskem jeziku.
 • Druga, težja skupina rešuje naloge na računalnikih. Vsaka naloga zahteva od tekmovalca pravilno delujoč program, ki reši zastavljeni problem. Ocenjevanje programov poteka avtomatsko na ocenjevalnem računalniku komisije. Tudi v tej skupini bodo predvidoma štiri naloge, časa za reševanje pa tri ure (180 min). Podprti programski jeziki so pascal, C, C++, C#, java python in rust. Razpoložljiva razvojna orodja in verzije prevajalnikov bodo objavljeni naknadno.

Tekmovalci se lahko prijavijo v katerokoli skupino, ne glede na to, ali so v isti skupini tekmovali že na predhodnem tekmovanju. Tekmovalec, ki je na predhodnih tekmovanjih že dobil nagrado v prvi skupini, na kasnejših tekmovanjih ne sme več tekmovati v tej skupini.

 

Tekmovalci si lahko pri reševanju nalog pomagajo z zapiski in literaturo, ne pa tudi z računalniško berljivimi mediji, prenosnimi računalniki, programabilnimi kalkulatorji, prenosnimi telefoni ipd.

Podrobnosti o tekmovanju najdete nahttps://rtk.ijs.si/ in https://tekmovanja.acm.si/rtk. Primere nalog s preteklih srednješolskih računalniških tekmovanj si lahko ogledate v arhivu (https://rtk.ijs.si/prejsnja.html, https://rtk.ijs.si/rtknj.html in https://ucilnica.acm.si). Primere nalog z lanskega poskusnega osnovnošolskega tekmovanja si lahko ogledate na https://rtk.ijs.si/2023/rtk2023-os.pdf.Naloge za drugo skupino so dostopne tudi na https://putka-rtk.acm.si/tasks/s/mladirtk/2023-mladirtk/list/, kjer jih je mogoče za vajo reševati v tekmovalnem sistemu.

Prijave na državno tekmovanje sprejemamo preko spletne strani https://rtk.ijs.si/prijava/. Rok za prijavo je 8. marec 2024. Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na mladirtk@acm.si, za organizacijska tudi na telefonski številki 01 477 35 93 (Špela Sitar).

V primeru, da bo izjemoma prijavljenih več tekmovalcev, kot je računalnikov, bodo imeli prednost pri reševanju nalog na računalniku tekmovalci, ki so se prvi prijavili. Po zapolnitvi računalniških kapacitet bodo ostali tekmovalci naloge reševali na papir.

Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 23. marca 2024, po tekmovanju.

2. Tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih

Cilj tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je spodbuditi kakovostno produkcijo izobraževalnih video vsebin na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih video vsebin in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

Naloga tekmovalcev je pripraviti kratki video prispevek s področja učnih vsebin na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah. Vsebina video prispevka je lahko s področja naravoslovnih, tehničnih, humanističnih in družboslovnih ved ali uporabnih znanosti.

Tekmovaje poteka v treh kategorijah:

 • razlaga ali znanstveni poizkus,
 • dokumentarni film in
 • igrani film.

Podrobnosti v zvezi z avtorstvom vsebine, merilih ocenjevanja, prijavi in oddaji video prispevkov ter nagradah in objavi rezultatov, najdete na povezavi http://rtk.ijs.si/2024/video.html.

Rok za oddajo prijavnice, soglasij in video prispevka je 23. februar 2024.

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: simon.marolt@videolectures.net. Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 23. marca 2024, po tekmovanju.

 

 

 

 

prof.dr. Andrej Brodnik
predsednik Komisije za tekmovanje pri ACM Slovenija

 

Ljubljana, 10. 11. 2023

 

 

 

Priponka: