Šolsko tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike

 Šolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 20. januarja 2017, ob 13. uri istočasno v vseh sodelujočih šolah in traja 180 minut. Tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Šole se prijavijo na elektronski naslov rtk-info@ijs.si. 

Trenutno imamo prijavljenih 32 srednjih šol iz cele Slovenije.

Vsem sodelujočim želimo veliko uspeha na tekmovanju!!